Du behøver ikke at gøre andet for at vokse og forbedre dig. Du kan gøre dit liv rigere (og ikke blot i økonomisk forstand) ved at gøre det af med negative vaner og ved at fjerne tankemønstre og meninger, der holder dig tilbage, kan du ændre dit liv betydeligt.

1. Lad være med at basere dine livsvalg på andres forventninger

Vi er påvirket af venner, familie og samfund. TV-shows, reklamer, og råd fra andre leverer en jævn strøm af budskaber om den rigtige måde at leve på. Alle har en mening (som regel uopfordret) om, hvad du skal gøre med dit liv. Hver enkelt person har unikke oplevelser, bange anelser og drømme. Mennesker med andre overbevisninger og erfaringer bør ikke bestemme over dine livsvalg. Ignorer de forventninger, samfundet har af dig. Giv slip på et leve en andens liv

2. Giv slip på at ignorere din intuition

Vi ved instinktivt, hvad det rigtige valg er for de fleste vigtige beslutninger i livet. Det instinkt giver sig udslag i en følelse, fornemmelse og impuls i retning af svaret. Vi tror ikke, det kan være så nemt at tage en stor beslutning. Vi analyserer situationen fra alle vinkler, laver lister over fordele og ulemper, og gennemgår alle de grunde, der taler for hver mulighed. Vi gør os overvejelser og nøler, selvom vi har kendt svaret hele tiden. Det eneste, vi behøver at gøre, er at tune ind på frekvensen af vores indre stemme.

3. Giv slip på at sætte spørgsmålstegn ved dine drømme

“Fremtiden tilhører dem, der tror på deres drømmes skønhed”.

—Eleanor Roosevelt

Du behøver ikke at smide alt, hvad du har i hænderne og tage enorme risici for at følge dine drømme. Du kan starte med at tage små skridt i den rigtige retning. Du lægger mindre pres på dig selv med små skridt i stedet for at forsøge at komme fra A til Å lige på en gang. Erfaringerne fra dine tidlige succeser og fejltagelser vil vejlede dine næste skridt. Når du får flere små succeser på bagen, kan du tilpasse din strategi og tage større risici. Ved at begynde at bevæge dig i retning af dine drømme, bliver du fyldt med begejstring og motivation.

4. Giv slip på at vente med at handle, før du er sikker på resultaterne

Du har en klar vision om, hvad du ønsker at opnå. Du ved ikke, hvordan du skal nå det. Der er ikke en plan med trin-for-trin instruktioner for, hvordan du når målstregen. Selv hvis du skabte den perfekte plan, ville der være usikkerhed undervejs. Du kan ikke fjerne alle risici. Du vil begå fejl. Du vil ændre retning, når du finder, at visse strategier ikke virker, som du havde forestillet dig. Vejen frem vil blive klarere, efterhånden som du lærer gennem hele processen. Usikkerheden i resultatet vil falde. Du skal bare tage det første skridt.

5. Giv slip på at sammenligne dig selv med andre

“Der er ikke noget ædelt i at være sine medmennesker overlegen. Sand ædelhed ligger i at være dit tidligere jeg overlegen”.

—Ernest Hemingway

Når vi sammenligner os selv med andre, ser vi op til mere succesfulde mennesker. Dette gør, at vi føler os usikre og utilstrækkelige. Vi dvæle ved, hvorfor vi ikke har så stor succes, som de gør. Vi er misundelige. Vi bebrejder os selv for, at vi ikke har taget bedre beslutninger. I stedet for at svælge i disse negative følelser, kan vi sammenligne os selv med den, vi ideelt vil være. Vi kan køre vores eget løb. Når vi vende vores opmærksomhed mod det, vi vil, fremmer vi produktive meninger og tankemønstre.

6. Giv slip på at søge godkendelse og billigelse fra andre

Hvis du konstant søge godkendelse hos andre, træffer du beslutninger baseret på, hvad andre vil kunne lide. I stedet for at tænke over, hvad du ønsker, søger du at behage alle andre. Når du tænker sådan, har du ikke kontrol over din selvopfattelse og følelsesmæssige tilstand. Dine følelser kommer og går baseret på, hvad andre mener. Efterhånden som du lærer at validere dig selv, tyr du til dig selv for at få svar. Du analyserer hver enkelt situation og gør simpelthen, hvad du mener er rigtigt. Du holder op med at bekymre dig om, hvordan andre mennesker vil opfatte dine handlinger.

7. Giv slip på at søge tilladelse fra andre

Når du lytter mindre til andres mening, får du klarhed om, hvad du selv ønsker. Du behøver ikke vente på grønt lys fra andre, før du går i gang. Du engagerer dig i mål, der er meningsfulde og inspirerende for dig, uanset hvad andre tænker. Du holder op med at søge tilladelse fra andre til at gøre hvad du vil.

8. Giv slip på at brokke dig

Mange af de tilbageslag, vi kommer ud for, er uretfærdige. Tingene går galt af årsager, der ligger uden for vores kontrol. Det er ikke vores skyld. Vi kan nemt få en dårlig vane med at klage over alle de ting, der ikke går, som vi vil have. Vi synes, vi får det bedre af det. Alligevel gør brok ikke noget for at ændre vores situation. Når vi holder op med at brokke os, vil vores sind skifte gear for at søge efter løsninger i stedet for at kigge efter problemer.

9. Giv slip på at fokusere på det negative

“Hvis du er ulykkelig over noget ydre, skyldes smerten ikke selve tingen, men din opfattelse af den – og det har du magten til at ændre fra det ene øjeblik til det andet”.

—Marcus Aurelius

Det, vi fokuserer på, bliver større. Vi kan ubevidst træne vores sind til at se de værste aspekter af hver enkelt situation. På den anden side kan vi træne vores sind til at filtrere begivenheder gennem et positivt filter gennem disciplineret og konsekvent indsats. Vi kan ændre den måde, vi opfatter forhindringer på. Vi kan få øje på muligheder, hvor andre ser problemer.

10. Giv slip på at fokusere på, hvordan tingene burde være

Vores kolleger bør anerkende og værdsætte vores hårde arbejde. Vores familie bør se tingene fra vores perspektiv. Men livet arter sig sjældent på den måde, vi mener, det burde. Det er mere rodet og mere uretfærdigt end det burde være. Når vi accepterer den måde, tingene er på, i stedet for den måde, de burde være på, kan vi undgå at side fast i vores frustration. Vi træffer bedre beslutninger om de næste skridt, der skal tages.

11. Giv slip på at skynde dig videre, før du fejrer dine succeser

Vi arbejder hårdt for at nå meningsfulde mål. Derefter tilbringer vi nogle få minutter med at nyde resultaterne, inden vi går videre til den næste opgave. Det er en god vane at komme i, at se fremadrettet på tingene. Men det er lige så vigtigt at tage sig tid til at fejre gode resultater. Tag et skridt tilbage for at reflektere over rejsen. Drik en skål til dine velfortjente belønninger.

12. Giv slip på behovet for at vinde argumentet

Vi udtænker et vindende forsvar i hovedet, som var vi advokater. Vi afspiller endnu engang den tale, vi skal holde. Så bliver vi inddraget i en hed debat. Vi havde forestillet os, at vi ville høre et tilfredsstillende “du har ret” i slutningen af diskussionen. I stedet går vi begge fra situationen oprørt og frustreret. Hver især forskanser vi os endnu mere bag vores egen side af diskussionen. Vi taber begge skænderiet. Hvordan kan vi vinde skænderiet ved at fratage vores ego tilfredsheden i at bevise, at vi har ret.

13. Giv slip på behovet for anerkendelse

Vi vil gerne, at vores bidrag bliver bemærket og belønnet. Når man søger anerkendelse, minder det om at søge godkendelse fra andre. Dit humør og dine følelser afhænger af, hvordan du bliver behandlet af andre. Gør et fantastisk stykke arbejde, fordi det stemmer overens med dine værdier, i stedet for at være påvirket af andres mening. Anerkendelse kommer måske ikke i dag. Arbejde af høj kvalitet over længere tid er ubestrideligt. Bifaldet fra omverdenen er uundgåeligt.

14. Giv slip på at bekymre dig om fortiden

Jo mere vores tanker sidder fast i fortiden, jo mindre udvikler vi os i nutiden. Fortiden kan ikke ændres. Der nytter ikke noget at bekymre sig om fortiden. Vi kan ikke forbedre vores nuværende situation samtidig med, at vi lever i fortiden. Det er naturligt at huske fortidens fejltagelser. Vi kan ikke forhindre disse tanker i at dukke op. Men vi har magten til at lade disse tanker drive videre, i stedet for at lade dem trække os tilbage til fortiden.

15. Giv slip på at være overdrevet selvkritisk

“Succes er evnen til at gå fra den ene fiasko til den anden med uændret begejstring”.

—Winston Churchill

Hvis du sætter ambitiøse mål, vil du være lige på yderkanten af din tryghedszone det meste af tiden. Du vil fejle igen og igen, efterhånden som du når nye højder. Mislykkede forsøg er en del af udviklingsprocessen. Vi påskønne vores egen indsats i stedet for at bebrejde os selv hver fejl. Vi er mere tilbøjelige til at træde til, når det gælder, hvis vi er gode ved os selv.

16. Giv slip på ikke at lære af dine fejl

“Hver modgang, hver fiasko, hver ulykke bærer i sig kimen til en lige så stor eller større fordel”.

—Napoleon Hill

Uanset hvor mange gange vi gennemspiller vores fejl i vores tankers teater, er det øjeblikke, der er overstået. Fejlene er ætset ind i historien. I stedet for at tænke som besat over dine fejl, kan vi tage ved lære, og begynde at bruge den viden i dag. Fejl giver feedback om, hvordan vi kan forbedre os. Hver fejl er en mulighed for at lære. Med denne tankegang, der går ud på vækst, er der ingen fejl.

17. Giv slip på at tage tingene for alvorligt

Vi kan vælge at overdramatisere hver eneste irritation, fejl og frustration til de bliver et 10-tal på Richterskalaen. Eller vi kan minimere dem og lægge dem bag os. Vi kan vælge at opfatte hver enkelt situation på en måde, der er fordelagtig. Vi kan nyde processen. Vi kan tage let på tingene. Vi kan grine meget. Vi vælger selv.

18. Giv slip på at forsøge at gøre det hele

Mulighederne er uendelige. Vi kan påtage os flere projekter på arbejdspladsen. Vi kan læse flere artikler. Vi kan lære at lave mad. Vi kan gøre tusind forskellige ting. Vi føler os produktive, når vi krydser ting af huskelisten. Det føles allesammen som resultater og fremskridt. Alligevel gør de fleste opgaver ikke noget for at flytte os nærmere på vores mest værdsatte mål. Jo mere vores opmærksomhed opdeles, jo mindre sandsynligt er det, at vi opnår det, der betyder mest.

19. Giv slip på at fokusere på det presserende i stedet for det vigtige.

Vi kan tilbringe det meste af vores tid med at gøre alt det, der absolut ikke kan vente. De uopsættelige opgaver vil blive ved med at komme i morgen og dagen efter. Livet er et endeløst transportbånd med uopsættelige opgaver. De fleste af dem er ikke vigtige. Når vi vænner os til at fokusere på det vigtige over det presserende, kommer vi hele tiden tættere på at nå meningsfyldte mål. Vi skaber momentum med det liv, vi forestiller os. Det er bedre end at nå en masse uden at nå dertil, hvor vi vil hen.

20. Giv slip på at føle dig travl og overvældet

Vi har alle gjort os skyldige i at fortælle vores venner, “Jeg har så travlt”. Der er nogen af os, der kan lide at have alt for travlt, fordi det gør, at vi føler os vigtige og værdsatte. Vi føler os også overvældet uden at vide, hvordan det er gået til. Vi siger “ja” til de fleste invitationer og anmodninger uden at tænke over, hvordan de passer ind i vores overordnede planer. Det kræver disciplin, og at vi holder os til prioriteterne, at sige nej til anmodninger fra vores venner og kolleger. Efterhånden som vi udvikler vores “nej” muskler, giver vi os selv plads til at planlægge vores dage, så de afspejler en balance mellem arbejde, leg og afslapning. Vi har kontrol over vores tid.