Hvad hvis du opdagede, at det faktisk var usundt for dig at have et nemt liv?

Hvad hvis det gik op for dig, at det rent faktisk var sundt at stå over for trængsler og gennemgå tragiske ting. Det er det faktisk. Det er den måde, du vælger at se på dine oplevelser, der påvirker, hvad de kan gøre for dig.

Det kaos, du har i dit liv, bygger karakter.

Før eller siden, vil vi gennemleve tragedier og trængsler i livet – det er den menneskelige oplevelse at gennemgå smerte og omvæltninger, fordi selve det at være i live er forandring. Vi kommer ud af disse livsoplevelser med nyfunden styrke og vision. Det er der mange, der kan snakke med om. Det er vores instinkt at undgå at foretage dårlige valg eller opføre os risikabelt, så vi kan beskytte os selv og undgå modgang. Vores overlevelse afhænger af det. Som forældre forsøger vi så afgjort at beskytte vores børn fra fare og fortræd, og vi ønsker ikke at se nogen, vi holder af, uanset om de er familie, venner eller fuldstændigt fremmede, forpinte eller i fare. Men jo ældre vi bliver, jo mere går det op for os, at livet er fyldt med udfordringer, og det er uundgåeligt, at vi vil møde ulykke i livet.

Det er vigtigt at tøjle omvæltningens kraft og forstå, at der kan komme noget godt ud af meget dårlige situationer.

De vigtigste ting, vi lærer i livet, lærer vi, når vi står over for situationer, vi er dårligt forberedt til at tackle. Vi føler os hjælpeløse og chokerede, kede af det og vrede. Det kan være en af vores kære, der er syg eller afgået ved døden, tab af job, et forhold – eller det kan være, der er nogen, der på en eller anden måde har gjort os uret. Det kan være noget meget almindeligt, men for os føles det som en fortvivlelse, som vi aldrig har oplevet det før. Eller det kan være noget katastrofalt, som en naturkatastrofe, fattigdom, sult eller krig.

En af de første ting, vi må se i øjnene, er, at vi ikke er de første, der har det sådan, og vi vil ikke blive de sidste. Mens vores oplevelser og følelser er velbegrundede og unikke efter vores egen mening, er der i det store og hele mennesker, der har været meget mere igennem og har overlevet det. Vi er ikke alene.

Den menneskelige tilstand går ud på at leve gennem konstante forandringer. Det er om at se i øjnene, at det eneste, vi har, er nuet.

Den populære forfatter, Eckhart Tolle, har skrevet meget om nuets magt. Han siger:

Gør dig dyb inden i klar på, at nuet er det eneste, du nogensinde vil have. Gør NU det primære fokus for dit liv”.

-Eckhart Tolle, The Power of Now: A Guide to Spiritual Enlightenment

Denne ide tvinger os til at koncentrere os om, hvad vi rent faktisk oplever. Fortiden er en illusion af minder og nutiden en illusion af håb og frygt. Den eneste virkelighed er lige nu. I denne forbindelse kan vi, mens vi måske er midt i kaos og smerte, se i øjnene, at hvert øjeblik er flygtigt og vil forsvinde, og vi har magten til at bestemme, om øjeblikket bliver bedre eller situationen værre. Selv når vi ikke har evnen til at få tingene til at gå, som vi ønsker, kan vi ved at acceptere denne uundgåelige kendsgerning og ‘vente mens det blæser over’ få fremsynethed og klarhed til blot at observere det, vi oplever, og derfra uddrage de evner og den indlæring, der vil have en positiv indflydelse på os.

Kaos i dit liv bygger karakter, fordi det får dig til at føle, at du lever.

De mange forskellige følelser, du går igennem, når dit liv bliver ustabilt, tvinger dig til at have en række reaktioner, som du måske ikke har haft lejlighed til at sætte dig ind i, da tingene gik godt. Du lærer at løse problemer, og du bliver mere ukuelig, tålmodig og opfindsom.

Hvis du kan styre din sorg og vrede, din frygt og forvirring, ved at fokusere på nuet, centrere dig selv og give dig selv lov til at føle uden at lade disse følelser være bestemmende for dine handlinger, vil fornuft og pragmatisme komme op til overfladen og give dig styrke til at komme videre til det næste øjeblik som et stærkere og mere kompetent menneske.

Modsætningen til dette ville være at undgå tragedie eller skuffelse som en form for selvopholdelsesdrift. Et nemt liv giver ingen udfordringer og kan blive kedeligt. Desværre er det kun et spørgsmål om tid, før livets trængsler uundgåeligt står for døren.

Det kan være, at du uforvarende skaber eller søger efter kaos, så du kan føle, at du lever. Nogle mennesker bestiger bjerge eller rejser til fjerne dele af verden. De påtager sig vanskelige og udfordrende opgaver for at føle at de lever.

Når vi fødes ind i et privilegeret liv, er der ikke noget mere beundringsværdigt, end at udsætte os selv for den måde, andre lever på og dele vores rigdom og sikkerhed. Du kan måske blive frivillig i et katastrofeområde eller yde assistance i et krigsramt land.

Du behøver ikke engang at tage udenlands. Der er mennesker, der arbejder frivilligt og bidrager i deres egne lokalsamfund for at udvikle deres indfølingsevne og på en eller anden måde begynde at forstå, hvad det vil sige at lide tab, at gå trængsler igennem, eller at kæmpe mod uretfærdighed – også selvom de selv er født under en heldig stjerne. Dette er positiv måde, du kan invitere kaos ind i livet på, så du kan lære.

Det er vigtigt at forstå, at livets op- og nedture er nødvendige for at vores karakter kan blive udviklet, og for at vi kan opleve vækst gennem katarsis. Dette betyder, at vi gennemgår en eller anden slags transformation, en renselse eller lutring, ved hjælp af lidelse og forandring. Vi udtømmer vores følelser under en katastrofal hændelse og finder i sidste ende forløsning, når den er overstået.

Når vi ikke ærer gyldigheden af og fordelene ved katarsis i livet, kan vi ubevist invitere kaos. Det sker ofte gennem manglende disciplin og risikabel opførsel, der kan synes uskyldig og ufarlig, men kan føre os på farlige veje. For meget af hvad som helst kan virke skadende i livet og dette gør det endnu vigtigere at være i kontrol, når livet synes at løbe løbsk.

Ved at forstå, at det er livets udfordringer, der gør os til dem, vi er, giver os styrke og formål til at være forberedt på hvad som helst. Vores personlighed og karakter udvikler sig gennem hver enkelt rensende oplevelse og med øvelse finder vi optimismen til at se ulykken lige i øjnene.