Mens det er alt for let at lade sig overvælde af fortvivlelse, er et adfærdsmønster, hvor du konstant bekymrer dig, skadeligt for dig og alle omkring dig. For at undgå, at du bekymrer dig for meget eller har tvangsbekymringer, skal du prøve disse tips for at beherske dig og rent faktisk begynde at leve livet.

1. I stedet for at forestille dig bekymringer, skal du forestille dig muligheder

Husk, at livet er kort, og den tid, du bruger på at bekymre dig, er spildt. Tænk på alle de ting, du får lov at gøre, når du endelig holder op med at bekymre dig. Tænk på, hvor fri, du vil være. Det skal du løbe, ikke gå, for at nå. Nyd din sprint og se frem til alle mulige nye muligheder, der ligger bag mål linjen.

2. Vær dig selv: “Intet kan bringe dig fred, bortset fra dig selv.”

En af de bedste vejledninger til at indse, at bekymring er et nytteløst, skadeligt foretagende hedder passende nok, How to Stop Worrying and Start Living. En af de bedste citater er, “Intet kan bringe dig fred, bortset fra dig selv”.

Du vil blive konfronteret med indre oprør, hvis du forsøger at være noget, du ikke er. Ud over den sandhed er der også den kendsgerning, at der ikke er mange, der kan holde facaden gående. Der er ikke mange, der er gode nok skuespillere, og selv dem, der er, er ikke lykkelige i deres selvforskyldte roller.

3. Lær apati

Der er meget fokus på at lære empati, så man kan bekymre sig mere om andre mennesker. Men apati er lige så vigtigt, om ikke vigtigere, hvad angår dit personlige velvære. Apati kan defineres som ”mangel på interesse, begejstring og bekymring”. For at holde op med at bekymre dig, bør du fokusere på den tredje del. Jo mindre du bekymrer dig over, hvad andre tænker eller endda siger om dig, jo mindre byrde pådrager du dig.

4. Hav det godt med dig selv

Det lyder indlysende, men der er langt flere mennesker, der slår fejl her, end omvendt. Vær stolt af det du er, og lad være med at dvæle ved, hvad du ikke er. Andre i dit liv, som dine forældre, søskende og venner er helt sikkert allerede stolte af dig, så det eneste du skal gøre, er at holde op med at bekymre dig og efterlign deres holdninger. Måske tilegne dig et par gode vaner, men det er også det eneste.

5. Lad være med at gennemtvinge tingene, lad dem ske naturligt

Når vi er nervøse over noget, som for eksempel starten af et nyt romantisk forhold, venter vi endeløst på, at der skal ske noget. Dette fører til overdreven bekymring over, at der aldrig vil ske noget. Det er langt bedre at slå disse tanker ud af hovedet og bare lade tingene ske, når de sker. Det er almindeligt kendt, at du ofte finder dit livs udkårne, når du endelig holder op med at se efter dem. Den samme filosofi gælder også for andre ting. Så længe du bliver ved med at søge, får du lige så nemt et job, du kan lide, når du ikke bekymrer dig så meget om det.

6. Lad være med at hade

I How to Stop Worrying and Start Living står der, “Når vi hader vores fjender, giver vi dem magt over os – magt over vores søvn, vores appetit, vores blodtryk, vores helbred og vores lykke”.

Ikke blot fortjener de mennesker, der har gjort os uret, ikke at have denne magt (ofte uden at vide det), og du bør ikke gøre afkald på den. Had tjener kun til at skabe mere had. Når du bekymrer dig og viser dig at have ret, kan det måske godt synes rimeligt at hade i dine øjne, men husk at du, som det gamle ord siger, selv drikker giften, mens du forventer, at den skal dræbe din fjende.

7. Tro på noget større end dig selv

Hvis du udelukkende fokuserer på dig selv og dit liv, vil du konstant bekymre dig, og du vil ikke have energi til ret meget andet. Ved at tage en højere magt til dig, kan du på en sund måde distrahere dig selv fra dine negative tanker. Og den højere magt behøver ikke at være en gud eller en religion! Det er hvad som helst, der betyder noget for dig, uanset om det er familie, venskab, ærlighed, velvilje eller noget helt andet. For at holde op med at bekymre dig så meget, skal du simpelthen have et formål, der er større en blot dine egne behov.